Bel ons: 050 305 00 11 info@bandenmangroningen.nl
Selecteer een pagina

Milieu

Autobanden en het milieu

In Nederland is het verplicht om bij aankoop van nieuwe autobanden bij te dragen aan de kosten voor inzameling en recycling van oude banden. Producenten en importeurs van autobanden dienen afvalbeheersbijdrage te betalen aan de Band en Milieu (BEM)-organisatie. In 2004 heeft de BEM-organisatie RecyBEM opgezet om uitvoering te geven aan de inzameling- en recyclingverplichting uit het Besluit beheer autobanden (Bba). Namens de bandenleveranciers die verenigd zijn in de Vereniging Band en Milieu, organiseert RecyBEM in Nederland de inzameling en recycling van gebruikte autobanden uit de vervangingsmarkt. Voor iedere nieuwe band die op de Nederlandse markt gebracht wordt, zamelen we een oude band in om de keten te sluiten. De gebruikte banden verwerken we op een milieuverantwoorde manier. Hierdoor voorkomen we dat oude banden rondslingeren in het milieu, hoeven er minder primaire grondstoffen onttrokken te worden aan de natuur en wordt de uitstoot van CO2 vermeden. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het RecyBEM-systeem algemeen verbindend verklaard (AVV). De AVV zorgt ervoor dat alle producenten en importeurs verplicht worden bij te dragen aan de kosten van de inzameling en recycling van autobanden.

Jan de Bandenman voldoet als lid van het RecyBEM-systeem aan de verplichtingen uit het Besluit beheer autobanden.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.recybem.nl

Autobanden en het milieu

In Nederland is het verplicht om bij aankoop van nieuwe autobanden bij te dragen aan de kosten voor inzameling en recycling van oude banden. Producenten en importeurs van autobanden dienen afvalbeheersbijdrage te betalen aan de Band en Milieu (BEM)-organisatie. In 2004 heeft de BEM-organisatie RecyBEM opgezet om uitvoering te geven aan de inzameling- en recyclingverplichting uit het Besluit beheer autobanden (Bba). Namens de bandenleveranciers die verenigd zijn in de Vereniging Band en Milieu, organiseert RecyBEM in Nederland de inzameling en recycling van gebruikte autobanden uit de vervangingsmarkt. Voor iedere nieuwe band die op de Nederlandse markt gebracht wordt, zamelen we een oude band in om de keten te sluiten. De gebruikte banden verwerken we op een milieuverantwoorde manier. Hierdoor voorkomen we dat oude banden rondslingeren in het milieu, hoeven er minder primaire grondstoffen onttrokken te worden aan de natuur en wordt de uitstoot van CO2 vermeden. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het RecyBEM-systeem algemeen verbindend verklaard (AVV). De AVV zorgt ervoor dat alle producenten en importeurs verplicht worden bij te dragen aan de kosten van de inzameling en recycling van autobanden.

Jan de Bandenman voldoet als lid van het RecyBEM-systeem aan de verplichtingen uit het Besluit beheer autobanden.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.recybem.nl